Month: September 2018

नाणेघाटचा राजकीय रंग

1 Comment

नाणेघाट हा सगळ्यांसाठी एक सुखद अनुभव असतो. लांबवर पसरलेले पठार. बाजूच्या डोंगराचा मुठीसारखा दिसणारा आकार, त्याच मुठीतून अवकाशाला गवसणी घालायला […]

ट्रेकिंगचे भूत

ट्रेकिंगचे भूत माझ्या मानेवरअगदी लहानपणीच बसले. पण ट्रेकिंगला माझ्या मानेवर भूत बसले असे कधी वाटलेच न्हवते. “महाड” कोकण पट्ट्याच्या नकाशावरील एक ठळक नाव. […]

हागणदारी मुक्त किल्ले योजना (Nature Call in Right Way… )

1 Comment

नुकताच कावनई किल्ल्यावर जाण्याचा योग्य आला.. वाटेत सुरवातीची काही वेळ नाकावर रुमाल आज पायाखाली घाण या पासून वाचवतच जावे लागेल..विद्या […]